Allan Kristian Kjærsgaard Kristiansen

From Genseipedia
Jump to: navigation, search
Allan Kristiansen
  • Navn: Allan Kristian Kjærsgaard Kristiansen.
  • Født: 25. marts 1975.
  • Familie: Kone, Datter.
  • Grad: 2.dan (2002), degraderet/frataget sin grad 2015 (se info nedenfor).

Degraderet (frataget sin grad) 2015[edit]

Medlemskab[edit]

  • Indmeldt: 7. juni 2012. Udmeldt: 9. juni 2015. Klub: Hvidovre Karate Klub.
  • Indmeldt: 8. august 2000. Udmeldt: 9. december 2010. Klub: Hvidovre Karate Klub.
  • Flyttet: 22. august 1995. Udmeldt: ??. august 1999. Klub: Holbæk Karate Klub.
  • Indmeldt: 13. september 1993. Udmeldt: 22 august 1995. Klub: Høng Karate Klub.

Allan startede sin træning i Høng Karate Klub i september 1993 og meldte sig ud i december 1996. Efter 4 års pause fra træningen, meldte Allan sig ind igen, denne gang i Hvidovre Karate Klub ved dennes åbning, idet Peter Lee havde startet ny klub der. Det blev til 10 års medlemskab, hvorefter han igen meldte sig ud d. 9. december 2010. Allan meldte sig ind en tredje gang, også denne gang i Hvidovre Karate Klub d. 7. juni 2012, indtil han blev ekskluderet og degraderet d. 9. juni 2015. Allan var således medlem i samlet ca. 16 år. Allan var i 2004 på ca. en uges træningsophold i Japan. Allan var afsted i 16 dage, men Allan insisterede på, at sightseeing og "ferie" også skulle prioriteres. Allan trænede derfor kun ca. en uge (7 dage) i den japanske klub (læs mere i særskilt afsnit herunder). Efter hjemturen fra Japan, løb Allan igen ind i personlige problemer, og hans engagement i træningen dalede igen kraftigt. I de efterfølgende år frem til sin udmeldelse i 2010 og hans forsøg på at vende tilbage ved hans tredje medlemskab i perioden 2012-2015, trænede Allan stort set ikke. Selvom Allan måske højest et par gange om måneden dukkede op til træning, var det indlysende, at hans personlige problemer havde fået overtaget, og trods Allans ønsker, håb og ambitioner i træningen, så rakte det bare ikke.

I årene efter japanturen i 2004, snakkede Allan ekstremt meget om, at han gerne ville gradueres til 3.dan. Det havde han også snakket med Kunihiko Tosa om under sit træningsophold i Japan, men dette blev afslået, da Allan langt fra var dygtig nok. Da Allan i årene fra 2004-2015 faktisk aldrig trænede, var det umuligt for Allan at udvikle sig. Tværtimod blev Allan kun dårligere og dårligere, og han glemte rigtigt meget af sin tidligere træning. Allan snakkede ofte med chefinstruktør Peter Lee om at få privatundervisning, men det var Peter Lees opfattelse, at Allan var useriøs, og afslog derfor. Forudsætningen for privatundervisning er som minimum, at man først og fremmest passer sin egen ugentlige træning, men dette gjorde Allan på ingen måde. I efteråret 2007 og fortsat ind i foråret 2008, lykkedes det Allan at få overbevist Peter Lee om, at han var seriøs og gerne ville igang med træning på højeste plan. Allan forsikrede, at han havde fuld opbakning fra sin familie, og Peter Lee gik derfor med til at udarbejde en træningsplan med privatundervisning fordelt over knap 2 måneder i henholdsvis april og maj 2008, hvorefter Allans indsats og nivaeu ville blive taget op til evaluering.

De første to træninger blev gennemført, men til den tredje træning mødte Allan 40 min. for sent uden først at have givet besked eller information om sin forsinkelse. Træning 4+5 blev gennemført, men til den 6. træning mødte Allan igen meget sent, og efter kort tids træning ytrede Allan ønske om, at han ville gå tidligt, altså før træningen officielt var planlagt til at slutte. Til den 7. træning blev Allan helt væk uden på nogen måde at give besked herom. Allan blev simpelthen bare væk fra træningen. Til den 8. træning var det så håbløst, at Allan dårligt kunne gennemføre træningen, og der måtte holdes pauser hele tiden. Den 9. planlagte træning blev gennemført, men i lighed med alle de foregånede træninger, var Allan uoplagt, manglede fokus og kunne ikke huske halvdelen af pensum. Selvom der var blevet gennemført nogle træninger, havde Allan i bedste fald blot spildt sin egen og chefinstruktør Peter Lees tid. Efter den 9. planlagte træning lavede Peter Lee en evaluering af Allans indsats og tog en seriøs snak med ham, hvorefter træningen blev indstillet. Der var kun gået ca. 2 uger, men alligevel var det klart for enhver, at Allans personlige problemer på hjemmefronten de seneste flere år ikke var blevet bedre. Peter Lee ønskede ikke at bruge tid på så useriøs en elev som Allan desvære var. Trods Allans tidligere ellers seriøse indsats og engagement i træningen (i årene før 2003/4), så var den tid åbenlyst forbi. Allan var herefter blot en skygge af sig selv. Det var Peter Lees opfattelse, at Allan ikke selv var klar over det, men der var ikke længere nogen tvivl om, at Allan fuldstændigt havde mistet føling med sig selv, virkeligheden og var komplet amputeret fra enhver forståelse af træningen.

Træningsophold (Japan)[edit]

Uvenner med Bestyrelsen[edit]

Allan meldte sig i protest ud af Hvidovre Karate Klub i 2010 som følge af uoverensstemmelse med den daværende bestyrelse i Hvidovre Karate Klub. Allan havde i denne periode lovet bestyrelsen og klubben, at han sammen med de øvrige assistenter i klubben ville holde den kørende idet Peter Lee var på træningsophold i Japan. Allan løb fra sit løfte. Jf. bestyrelsens tidligere forklaringer på årsagen hertil, så var årsagen til denne uoverensstemmelse bl.a., at Allan i Peter Lees fravær forsøgte at køre klubben autonomt, han gjorde sig uvenner med de øvrige assistener og bestyrelsen, og ingen ønskede at samarbejde med ham. Bestyrelsen henvendte sig til Peter Lee via mail under dennes ophold i Japan for at søge en løsning, idet Allan havde truet med at løbe fra sine løfter. Peter Lee valgte at afkorte sit ophold i Japan med nogle uger (planlagt ophold 6 måneder, blev aktuelt til 4½ måned) pga. disse evindelige problemer med Allan. Da Peter Lee vendte hjem til klubben, var alt kaos, og bestyrelsen var i vildrede. De øvrige assistenter havde fået nok af Allan, og der var oprør i klubben. Efter samtaler mellem Peter Lee, de øvrige assistenter og bestyrelsen, fremsatte sidstnævnte et ultimatum om, at Allan var velkommen i klubben, men på betingelse af, at Allan fremover overholdt de samme regler (dojo-kun og etikette), som alle øvrige medlemmer. Dette afslog Allan, og efter næsten et års fravær og tvivlsomt engagement, meldte han sig omsider officielt ud i 2010.

Arrogant og uden jordforbindelse[edit]

Allans kæreste/forlovede blev formand[edit]

Da Allans kæreste/forlovede, Britta Schack blev valgt ind som formand for bestyrelsen d. 5. februar 2015 i Hvidovre Karate Klub, blev det af mange opfattet som klubbens sikre dødsstød. Desværre skulle den forudsigelse vise sig at holde stik. De næste 3 måneder fra februar til maj var de værste for klubben nogensinde. Medlemstallet dalede med eksplosiv hast, og mange forældre og medlemmer klagede højlydt over den nye bestyrelse der efter medlemmers og forældres udsagn kun var ude på at ødelægge klubben. I perioden fra februar til juni blev klubben kørt med hård hånd efter Brittas hoved uden hensyntagen til hverken medlemmer, børn, forældre, assistenter eller andre der havde interesse i klubbens ve og vel. I hele klubbens historie har der aldrig været så meget intriger, løgn, mudderkastning, misbrug af klubbens penge og en ballade med alt og alle som i de ca. 4 måneder Britta var formand for klubben.

Allan og Britta krævede gradueringslicens[edit]