Allan Kristian Kjærsgaard Kristiansen/da

From Genseipedia
Jump to: navigation, search
Languages English • dansk
Allan Kristiansen
 • Født: 25. marts 1975.
 • Grad: Ingen, degraderet/frataget sin grad 2015 (se info nedenfor).
 • Familie: Kone/Forlovede, Datter.

Degraderet (frataget sin grad) 2015[edit]

Medlemskab[edit]

 • Indmeldt: 7. juni 2012. Udmeldt: 9. juni 2015. Klub: Hvidovre Karate Klub.
 • Indmeldt: 8. august 2000. Udmeldt: 9. december 2010. Klub: Hvidovre Karate Klub.
 • Flyttet: 22. august 1995. Udmeldt: ??. august 1999. Klub: Holbæk Karate Klub.
 • Indmeldt: 13. september 1993. Udmeldt: 22 august 1995. Klub: Høng Karate Klub.

Allan startede sin træning i Høng Karate Klub i september 1993 og meldte sig ud i december 1996. Efter 4 års pause fra træningen, meldte Allan sig ind igen, denne gang i Hvidovre Karate Klub ved dennes åbning, idet Peter Lee havde startet ny klub der. Det blev til 10 års medlemskab, hvorefter han igen meldte sig ud d. 9. december 2010. Allan meldte sig ind en tredje gang, også denne gang i Hvidovre Karate Klub d. 7. juni 2012, indtil han blev ekskluderet og degraderet d. 9. juni 2015. Allan var således medlem i samlet ca. 16 år. Allan var i 2004 på ca. en uges træningsophold i Japan. Allan var afsted i 16 dage, men Allan insisterede på, at sightseeing og "ferie" også skulle prioriteres. Allan trænede derfor kun ca. en uge (7 dage) i den japanske klub (læs mere i særskilt afsnit herunder). Efter hjemturen fra Japan, løb Allan igen ind i personlige problemer, og hans engagement i træningen dalede igen kraftigt. I de efterfølgende år frem til sin udmeldelse i 2010 og hans forsøg på at vende tilbage ved hans tredje medlemskab i perioden 2012-2015, trænede Allan stort set ikke. Selvom Allan måske højest et par gange om måneden dukkede op til træning, var det indlysende, at hans personlige problemer havde fået overtaget, og trods Allans ønsker, håb og ambitioner i træningen, så rækte det bare ikke.

I årene efter japanturen i 2004, snakkede Allan ekstremt meget om, at han gerne ville gradueres til 3.dan. Det havde han også snakket med Kunihiko Tosa om under sit træningsophold i Japan, men dette blev afslået, da Allan langt fra var dygtig nok. Da Allan i årene fra 2004-2015 faktisk aldrig trænede, var det umuligt for Allan at udvikle sig. Tværtimod blev Allan kun dårligere og dårligere, og han glemte rigtigt meget af sin tidligere træning. Allan snakkede ofte med chefinstruktør Peter Lee om at få privatundervisning, men det var Peter Lees opfattelse, at Allan var useriøs, og afslog derfor. Forudsætningen for privatundervisning er som minimum, at man først og fremmest passer sin egen ugentlige træning, men dette gjorde Allan på ingen måde. I efteråret 2007 og fortsat ind i foråret 2008, lykkedes det Allan at få overbevist Peter Lee om, at han var seriøs og gerne ville igang med træning på højeste plan. Allan forsikrede, at han havde fuld opbakning fra sin familie, og Peter Lee gik derfor med til at udarbejde en træningsplan med privatundervisning fordelt over knap 2 måneder i henholdsvis april og maj 2008, hvorefter Allans indsats og nivaeu ville blive taget op til evaluering.

De første to træninger blev gennemført, men til den tredje træning mødte Allan 40 min. for sent uden først at have givet besked eller information om sin forsinkelse. Træning 4+5 blev gennemført, men til den 6. træning mødte Allan igen meget sent, og efter kort tids træning ytrede Allan ønske om, at han ville gå tidligt, altså før træningen officielt var planlagt til at slutte. Til den 7. træning blev Allan helt væk uden på nogen måde at give besked herom. Allan blev simpelthen bare væk fra træningen. Til den 8. træning var det så håbløst, at Allan dårligt kunne gennemføre træningen, og der måtte holdes pauser hele tiden. Den 9. planlagte træning blev gennemført, men i lighed med alle de foregående træninger, var Allan uoplagt, manglede fokus og kunne ikke huske halvdelen af pensum. Selvom der var blevet gennemført nogle træninger, havde Allan i bedste fald blot spildt sin egen og chefinstruktør Peter Lees tid. Efter den 9. planlagte træning lavede Peter Lee en evaluering af Allans indsats og tog en seriøs snak med ham, hvorefter træningen blev indstillet. Der var kun gået ca. 2 uger, men alligevel var det klart for enhver, at Allans personlige problemer på hjemmefronten de seneste flere år ikke var blevet bedre. Peter Lee ønskede ikke at bruge tid på så useriøs en elev som Allan desvære var. Trods Allans tidligere ellers seriøse indsats og engagement i træningen (i årene før 2003/4), så var den tid åbenlyst forbi. Allan var herefter blot en skygge af sig selv. Det var Peter Lees opfattelse, at Allan ikke selv var klar over det, men der var ikke længere nogen tvivl om, at Allan fuldstændigt havde mistet føling med sig selv, virkeligheden og var komplet amputeret fra enhver forståelse af træningen.

Træningsophold (Japan)[edit]

Træningsophold, Juli 2004, 2 uger.

Uvenner med Bestyrelsen[edit]

Allan meldte sig i protest ud af Hvidovre Karate Klub i 2010 som følge af uoverensstemmelse med den daværende bestyrelse i Hvidovre Karate Klub. Allan havde i denne periode lovet bestyrelsen og klubben, at han sammen med de øvrige assistenter i klubben ville holde den kørende idet Peter Lee var på træningsophold i Japan. Allan løb fra sit løfte. Jf. bestyrelsens tidligere forklaringer på årsagen hertil, så var årsagen til denne uoverensstemmelse bl.a., at Allan i Peter Lees fravær forsøgte at køre klubben autonomt, han gjorde sig uvenner med de øvrige assistener og bestyrelsen, og ingen ønskede at samarbejde med ham. Bestyrelsen henvendte sig til Peter Lee via mail under dennes ophold i Japan for at søge en løsning, idet Allan havde truet med at løbe fra sine løfter. Peter Lee valgte at afkorte sit ophold i Japan med nogle uger (planlagt ophold 6 måneder, blev aktuelt til 4½ måned) pga. disse evindelige problemer med Allan. Da Peter Lee vendte hjem til klubben, var alt kaos, og bestyrelsen var i vildrede. De øvrige assistenter havde fået nok af Allan, og der var oprør i klubben. Efter samtaler mellem Peter Lee, de øvrige assistenter og bestyrelsen, fremsatte sidstnævnte et ultimatum om, at Allan var velkommen i klubben, men på betingelse af, at Allan fremover overholdt de samme regler (dojo-kun og etikette), som alle øvrige medlemmer. Dette afslog Allan, og efter næsten et års fravær og tvivlsomt engagement, meldte han sig omsider officielt ud i 2010.

Datteren dumpede sin Graduering[edit]

Til gradueringen i Hvidovre Karate Klub 27. november 2014 dumpede datteren. Allan var i vildrede over datterens præstation men lod sin vrede og skuffelse gå udover Peter Lee der havde forestået gradueringen. Selvom Allan inderst inde godt vidste, at datterens præstation eller mangel på samme på ingen måde kunne have ført til et andet resultat, var det først efter at Peter Lee havde haft en kort snak med Allan, at han igen faldt til ro. Allan accepterede dog ikke resultatet, og til en træningsaften mindre end tre uger senere, hvor Peter Lee ikke var tilstede, afholdt Allan sin egen graduering for sin datter og endnu et intetanende medlem fra børneholdet. At Allan afholdt graduering for to personer og ikke kun sin egen datter, var for at skjule, at dette drejede sig om utilfredshed med gradueringsresultat knap tre uger tidligere. Gradueringen skabte utilfredshed blandt resten af klubbens medlemmer og forældre, da der tydeligvis var tale om forskelsbehandling. Allan afholdt gradueringen, og annoncerede straks derefter at begge havde bestået, vel vidende, at gradueringen stred imod alle regler og sund fornuft. For det første havde Allan ingen gradueringslicens, og for det andet var gradueringen et klart udtryk for Allans udnyttelse af Peter Lees fravær. Gradueringen var kun blevet afholdt for at Allan kunne lade sin datter bestå den graduering hun havde dumpet tre uger tidligere.

Da Peter Lee blev opmærksom på gradueringens afholdelse, blev Peter Lee selvfølgelig vred, og annulerede gradueringen og resultaterne, hvorefter Allan blev irettesat med formaning om, at noget sådant ikke måtte gentage sig. Allan var dog ligeglad, og har aldrig siden hverken angret eller undskyldt sin gerning.

Allans kæreste/forlovede blev formand[edit]

Da Allans kæreste/forlovede, Britta Schack blev valgt ind som formand for bestyrelsen d. 5. februar 2015 i Hvidovre Karate Klub, blev det af mange opfattet som klubbens sikre dødsstød. Desværre skulle den forudsigelse vise sig at holde stik. De næste 3 måneder fra februar til maj var de værste for klubben nogensinde. Medlemstallet dalede med eksplosiv hast, og mange forældre og medlemmer klagede højlydt over den nye bestyrelse der efter medlemmers og forældres udsagn kun var ude på at ødelægge klubben. I perioden fra februar til juni blev klubben kørt med hård hånd efter Brittas hoved uden hensyntagen til hverken medlemmer, børn, forældre, assistenter eller andre der havde interesse i klubbens ve og vel. I hele klubbens historie har der aldrig været så meget intriger, løgn, mudderkastning, misbrug af klubbens penge og en ballade med alt og alle som i de ca. 4 måneder Britta var formand for klubben.

Krævede Gradueringslicens[edit]

Allerede kort efter generalforsamlingen 5. februar blev der på det første møde mellem Hvidovre Karate Klubs nye bestyrelse og chefinstruktør Peter Lee fremsat krav fra klubbens nye formand Britta Schack (som også er Allans forlovede/kone) om, at Allan skulle tildeles gradueringslicens, så der også kunne afholdes gradueringer i klubben i Peter Lees fravær. Peter Lee afviste kravet med den begrundelse, at en gradueringslicens er noget man skal gøre sig fortjent til. Allan havde aldrig kvalificeret sig til en sådan, idet han aldrig havde bestået de prøver der kræves. Yderligere havde Allan gang på gang vist, at han ikke kan varetage ansvaret for gradueringer objektivt, men giver særbehandling til de medlemmer han bedst kan li'. I tilfældet med sin egen datter nogle måneder før i december 2014, gik det helt galt, da han arrangerede en særskilt graduering med det eneste formål at lade sin datter bestå en graduering hun på ingen måde var dygtig nok til. Peter Lee afviste derfor kategorisk, at en tildeling af gradueringslicens kunne komme på tale. Samtidig gjorde han bestyrelsen opmærksom på, at dette emne ikke var noget bestyrelsen havde nogen indflydelse på, og ikke kunne blande sig i, da det var et teknisk anlæggende. Presset fra især Britta var ekstremt, og hun nægtede at acceptere afvisningen af sit krav.

Der blev afholdt endnu et par møder, hvor samme krav om gradueringslicens blev bragt op og igen afvist. På intet tidspunkt var Allan med på møderne, og da Allan ikke selv havde henvendt sig til Peter Lee om emnet, konfronterede han Allan efter en træningsaften i omklædningsrummet, hvor kun Peter Lee, Allan selv og en instruktørassistent var tilstede. Først nægtede Allan at have kendskab til bestyrelsens krav om gradueringslicens, men efter noget tid indrømmede Allan, at han og Britta havde lagt en regulær plan for at Allan kunne få en gradueringslicens. Peter Lee blev naturligvis vred over dette, og forklarede Allan, at man ikke kan kræve en gradueringslicens, men at man skal gøre sig fortjent til den. Noget som Allan udmærket vidste. Hele denne situation var - som Peter Lee forklarede det - endnu et bevis på, at Allan ikke på nogen måde var klar til det ansvar, der følger med en gradueringslicens. Peter Lee afsluttede med at give udtryk for sin skuffelse over, hvor langt Allan var sunket de senere år både i henhold til sin manglende indsats i træningen, sin dårlige indflydelse på medlemmerne og ikke mindst, at Allan var blevet ekstremt arrogant og havde mistet enhver jordforbindelse.

Tre prøver Afholdes[edit]

I marts 2015 afholdt Peter Lee tre prøver for Allan for på ny at vurdere hans evner som eksaminator, så Allan måske kunne få en gradueringslicens. Den ene prøve blev afholdt i forbindelse med den officielle graduering 12. marts 2015 i hele klubbens påsyn. Allan gjorde alting forkert, og dumpede prøven, på trods af, at han var blevet informeret om prøven, hvordan den ville foregå, hvad der forventedes af ham osv. Allan havde haft masser af tid til at forberede sig, men alligevel gjorde han alting forkert. Uden Allans vidende blev der afholdt yderligere to prøver i forbindelse med den almindelige aftentræning. Også disse prøver dumpede Allan. Peter Lee havde på daværende tidspunkt kendt Allan i knap 22 år, siden Allan i 1993 meldte sig ind i Høng Karate Klub. Peter Lees grundlag for at bedømme Allans tekniske niveau kan derfor ikke være bedre, og Allan fik endda tre prøver til at bevise sit værd. Uanset hvor sørgeligt eller skuffende og svært det måtte være at acceptere, at de drømme man har ikke står mål med de evner man har, så er det dog den virkelighed man lever i. Kan man ikke acceptere det efter 22 års træning, så er der tydeligvis gået noget helt galt.

Kampkunst (herunder selvfølgelig karate) har til formål at forberede udøveren på den virkelighed man lever i. Hvis man ikke har evnerne, så er det den virkelighed man lever i, og dermed også den virkelighed man må acceptere. I Allans tilfælde havde han jf. Peter Lee tydeligvis mistet jordforbindelsen og glemt alt om, hvad karate er for en størrelse. En af de ting Peter Lee husker Allan for er hans manglende situationsfornemmelse og altid malplacerede lidt for kække bemærkninger såsom at "misundelse er en grim ting". Peter Lee troede, at Allan inderst inde vidste, hvad den dybere mening, af det han sagde, var, men det blev senere tydeligt, at Allan ofte sagde de rigtige ting, men sjældent forstod den dybere mening af det han sagde. I sidste ende blev Allan offer for sin egen arrogance og smed alt på jorden, brændte alle broer og stod forvirret tilbage. Sørgeligt, men som Peter Lee udtrykker det, så må alle vælge sin egen vej her i livet, også Allan.

Kurser[edit]

 • Dato: 28. oktober 2012. Danske Gymnastik & Idrætsforeninger, DGI-Kampidræt: Børneinstruktør. Sted: DGI-Byen, KBH. Underviser: Frank Iversen, Jesper Sell. Kursusleder: Poul Grønhøj.

Stævner[edit]

 • Viking Cup 1. Dato: 22. maj 2004. Kategori: Kata, mænd B, 18+ år (3.kyu-dan). Placering: Bronze.
 • Dato: 5. maj 2001. Stævne: DAI, Udtagelse. Sted: København, Østerbro. Kata: Senior, Deltaget. Kumite: Senior, Deltaget.
 • Dato: 10. februar 2001. Stævne: "DAI, PR". Sted: Næstved. Kata: Senior, 3.plads. Kumite: -80kg, 3.plads.
 • Dato: 27-28. april 1996. Stævne: DKarF DM Individuel. Sted: København. Kata: Deltaget. Kumite: Deltaget.
 • Dato: 6. april 1996. Stævne: DAI, Kredsmesterskab Sjælland. Sted: Næstved. Kata: Senior, Deltaget. Kumite: Senior -75kg, 3.plads.
 • Dato: 12. november 1995. Stævne: DAI, M.S. Sted: Hedensted. Kata: Senior, Deltaget. Kumite: Senior -80kg, 3. plads.
 • Dato: 22. april 1995. Stævne: Børne- & Begynder Cup. Sted: Lundby. Kata: Senior, Deltaget. Kumite: Senior -75kg, 2.plads.

Graduering[edit]

 • Dansk Genseiryu Karate-do Forbund
 • Ingen (degraderet)
 • 2.dan. Dato: 17. juni 2002. Sted: Høng Karate Klub. Eksaminator: Peter Lee.
 • 1.dan. Dato: 28. maj 1999. Sted: Holbæk Karate Klub. Eksaminator: Peter Lee.
 • 1.kyu. Dato: 28. marts 1996 (4. marts 1999). Sted: Høng Karate Klub. Eksaminator: Peter Lee.
 • 2.kyu. Dato: 7. december 1995. Sted: Høng Karate Klub. Eksaminator: Peter Lee.
 • 3.kyu. Dato: 2. oktober 1995 (7. december 1995). Sted: Høng Karate Klub. Eksaminator: Peter Lee.
 • 4.kyu. Dato: 29. maj 1995. Sted: Høng Karate Klub. Eksaminator: Peter Lee.
 • 5.kyu. Dato: 15. september 1994. Sted: Høng Karate Klub. Eksaminator: Peter Lee.
 • 5.kyu(k). Dato: 19. maj 1994. Sted: Høng Karate Klub. Eksaminator: Peter Lee.
 • 6.kyu. Dato: 21. marts 1994. Sted: Høng Karate Klub. Eksaminator: Peter Lee.
 • 7.kyu, 8.kyu, 9.kyu. Dato: 13. december 1993. Sted: Høng Karate Klub. Eksaminator: Peter Lee.

Andet[edit]

 • 9. december 2010. Hvidovre Karate Klubs bestyrelse stillede i efteråret 2010 krav om, at Allan skulle betale kontingent på lige vilkår med alle andre medlemmer pr. 1. januar 2011, idet Allan igennem en alt for lang periode hverken havde passet sin egen træning eller på anden vis levet op til de forpligtelser han selv havde indgået aftale om. Allan nægtede at betale, men da bestyrelsen holdt fast i sin beslutning, valgte Allan at melde sig ud. Alle klubbens instruktører, bestyrelsesmedlemmer m.fl. arbejdede alle gratis. Alle der havde udgifter fik dem dækket, men Allan krævede særbehandling i form af bl.a. frie kurser, fri transport til og fra træning, gratis kontingent m.m. selvom han intet ydede. Allans krævementalitet var en skandale, og han fik derfor valget om at acceptere de samme regler og vilkår som alle andre medlemmer - herunder at betale kontingent - eller melde sig ud. Allan valgte det sidste.
 • Juli 2009. Allan havde lovet Hvidovre Karate Klub, at han i samarbejde med de øvrige højere graduerede medlemmer i klubben ville tage ansvaret for klubbens træning og undervisning under chefinstruktør Peter Lees træningsophold i Japan fra juni - december 2009. Allan ragede dog hurtigt uklar med både de andre højere graduerede og medlemmer/forældre i klubben samt klubbens bestyrelse. Klubbens bestyrelse, især klubbens daværende formand Charlotte Fosgrau og chefinstruktør Peter Lee via mail, gjorde et kæmpe arbejde for at holde sammen på klubben men Allan gjorde det ikke på nogen måde let at finde en løsning. Allan havde forårsaget så meget skade, at Peter Lee måtte rejse tidligere hjem fra Japan for at holde sammen på klubben. Peter Lee havde planlagt 6 måneders ophold i Japan, men pga. balladen og problemerne med Allan, blev turen forkortet med knap 2 måneder. Peter Lee overtog igen ansvaret for træningen og undervisningen i klubben i oktober 2009. Allans selvmedlidenhed og manglende respekt overfor andre blev i denne periode meget tydeligt for alle i klubben. Forholdet til Allan havde lidt overlast, og det blev aldrig det samme igen. Det er de færreste der glemmer en så dårlig opførsel.