Bo Christiansen

From Genseipedia
Jump to: navigation, search
  • Født: 26. september 1971.
  • Familie: Søn, Datter.

Medlemskab[edit]

Graduering[edit]

  • Dansk Genseiryu Karate-do Forbund
  • 8.kyu. Dato: 18. juni 2016. Sted: Høng Karate Klub. Eksaminator: Brian Kim Larsen.
  • 9.kyu. Dato: 21. oktober 2015. Sted: Høng Karate Klub. Eksaminator: Brian Kim Larsen.
  • 10.kyu. Dato: 13. april 2015. Sted: Høng Karate Klub. Eksaminator: Brian Kim Larsen.