Grader/da

From Genseipedia
Jump to: navigation, search
Languages English • dansk

Genseiryu benytter et gradsystem bestående af i alt 20 forskellige grader. De højeste 10 grader benævnes alle Dan. De fleste består det første sorte bælte Shodan (også kaldet 1.dan, se nedenfor) efter 4-5 års ihærdig træning (voksne, børn bruger lidt længere tid). Derefter kan man efter yderligere nogle års træning forsøge sig til 2.dan, 3.dan osv. Graden Judan, 10.dan, er den højeste grad man kan opnå.

Mudansha. Fællesbetegnelse for personer, der endnu ikke har opnået en Dan-grad (sort bælte). Betegnelsen bruges således som "fællesnævner" for alle der har bestået en Kyu-grad.

Yudansha. Fællesbetegnelse for udøvere med en bestået Dan-grad (sort bælte). Det er ofte misforstået, at personer som kalder sig Yudansha skal være minimum 4.dan, hvilket absolut ikke er tilfældet. En person som har opnået 1.dan er lige så meget Yudansha som en udøver eller instruktør med f.eks. 9.dan. Yudansha er ganske enkelt en fælles betegnelse for personer og udøvere der har opnået et sort bælte - uanset graden. Yudansha er ikke en titel.

KYU-Grader (Hvide/Farvede Bælter)[edit]

Kyu, grad. En beskrivelse der betegner de første 10 grader, alle med forskellige farver på bæltet (dog ikke sorte bælter, se nedenfor). Kyu-grader opnås ofte med måneders mellemrum i modsætning til Dan-grader der oftest kræver års træning imellem hver grad.

 • 10.kyu (japansk: 十級, Jukyu). Blåt bælte. Laveste grad, eller første grad.
 • 9.kyu (japansk: 九級, Kyukyu). Blåt bælte.
 • 8.kyu (japansk: 八級, Hachikyu. Violet bælte.
 • 7.kyu (japansk: 七級, Nanakyu). Violet bælte.
 • 6.kyu (japansk: 六級, Rokukyu). Grønt bælte.
 • 5.kyu (japansk: 五級, Gokyu). Grønt bælte.
 • 4.kyu (japansk: 四級, Yonkyu). Grønt bælte.
 • 3.kyu (japansk: 参級, Sankyu). Brunt bælte.
 • 2.kyu (japansk: 弐級, Nikyu). Brunt bælte.
 • 1.kyu (japansk: 一級, [[Ikkyu/da[Ikkyu]]). Brunt bælte.

DAN-Grader (Sorte Bælter)[edit]

Dan, trin. Betegnelse for grader der bæres synligt på kroppen i form af et sort bælte. Direkte oversat betyder dan: "trin", f.eks. ligesom et trappe-trin. På japansk er ordet "trappe" sammensat af netop to af disse tegn - DanDan.

 • 1.dan (japansk: 初段, Shodan). Direkte oversat: Begynderniveau/level. Kan også betyde sort bælte af 1. grad (begynder grad). Bruges til at beskrive en udøver, der har opnået det første sorte bælte. Sho betyder ikke (som de fleste der dyrker karate ellers tror) "nr. 1". Sho betyder derimod "begynder". Det japanske skrifttegn der bruges til at skrive Sho, er det samme tegn der benyttes i ordet Hajime, som betyder "begynd". De fleste opfatter det sorte bælte som enden på karate-træningen. Ordet Shodan indikerer dog meget tydeligt, at japanerne har en helt anden opfattelse, og at man således er "begynder", når man bliver Shodan.
 • 2.dan (japansk: 弐段, Nidan) er den japanske betegnelse - eller navn - for graden 2.dan (sort bælte af 2. grad).
 • 3.dan (japansk: 参段, Sandan) er den japanske betegnelse - eller navn - for graden 3.dan (sort bælte af 3. grad).
 • 4.dan (japansk: 四段, Yondan) er den japanske betegnelse - eller navn - for graden 4.dan (sort bælte af 4. grad).
 • 5.dan (japansk: 五段, Godan) er den japanske betegnelse - eller navn - for graden 5.dan (sort bælte af 5. grad).
 • 6.dan (japansk: 六段, Rokudan) er den japanske betegnelse - eller navn - for graden 6.dan (sort bælte af 6. grad).
 • 7.dan (japansk: 七段, Nanadan) er den japanske betegnelse - eller navn - for graden 7.dan (sort bælte af 7. grad).
 • 8.dan (japansk: 八段, Hachidan) er den japanske betegnelse - eller navn - for graden 8.dan (sort bælte af 8. grad).
 • 9.dan (japansk: 九段, Kyudan) er den japanske betegnelse - eller navn - for graden 9.dan (sort bælte af 9. grad).
 • 10.dan (japansk: 十段, Judan) er den japanske betegnelse - eller navn - for graden 10.dan (sort bælte af 10. grad).