Kata/nl

From Genseipedia
Jump to: navigation, search

Kata (in het Japans betekent dit vorm) is een term die niet alleen gebruikt wordt binnen het karate, maar ook door andere disciplines zoals jiujitsu, judo en aikido. Een kata is een gedetailleerde reeks die vooraf vastgestelde oefeningen in zelfverdediging bevat ( in meeste gevallen tegen denkbeeldige aanvallers ). De kata bestaat uit tientallen zeer uiteenlopende bewegingen en technieken. Het voornaamste doel van de kata is, om deze technieken uitvoerig te oefenen. Verder leert men een goede houding en balans door het uitvoeren van kata.

Een kata kan door een individu worden uitgevoerd, maar ook paarsgewijs. Vaak wordt een individuele kata in de dojo door een groep leerlingen uitgevoerd. Verder zijn er zowel kata's die ongewapend als die met wapens worden uitgevoerd (kobudo kata).

Tijdens het uitvoeren van de kata zijn de houding en de passen zeer belangrijk. Net zoals bij dansen de danspassen vaak met voetjes worden afgebeeld, wordt dit ook vaak bij kata gedaan. Verder zijn er ook posters waarop diverse kata's uitgebreid zijn getekend, inclusief de essentie van de belangrijkste bewegingen en technieken.

Bij de meeste vechtsporten zijn kata een verplicht onderdeel bij de examens voor het behalen van een band. De kata zijn dan onderverdeeld in verschillende niveaus en worden bepaald door de betreffende bond zoals bijvoorbeeld de Judo- en Jiu-Jitsubond Nederland.

Niet iedereen is het eens over het nut van het oefenen van kata. De grootste kritiek op het kata is dat het een vechtsportbeoefenaar geconditioneerde reacties leert op aanvallen, terwijl in de omstandigheden van de aanval een andere verdediging beter was geweest. De reactie wordt gestuurd door automatisme, niet door het inschatten van de aanval en de situatie er om heen. In een zelfverdedigingssituatie kan dit verkeerd, zelfs fataal aflopen.

Men kijkt hoe de leraar de bewegingen voordoet en doet deze na. Iemand met voldoende lichaamsbeheersing, maar zonder enige vaardigheid in vechtsporten kan op die manier toch uitstekende kata laten zien. Als aanvullende oefening voor de lichaamsbeheersing heeft de kata zeker nut, maar het is een illusie, mogelijk zelfs een gevaarlijke, dat een goede beheersing van het kata gelijk staat aan een goede beheersing van de vechtkunst. Andersom zullen beoefenaars die de vechtkunst goed beheersen in het algemeen voldoende lichaamsbeheersing hebben om ook het kata goed te kunnen.