Steven Larsen

From Genseipedia
Jump to: navigation, search
Steven Larsen
  • Navn: Steven Larsen.
  • Født: 1981.
  • Grad: 1.dan[1] bestået d. 25. september 2005. Officielt registreret i både Danmark & Japan.

Medlemskab[edit]

  • Indmeldt: 9. september 1999. Udmeldt: 31. december 2015. Klub: Høng Karate Klub.
  • Indmeldt: 10. september 1993. Udmeldt: 31. marts 1998. Klub: Høng Karate Klub.

MasterCamp 2005[edit]

Henvisninger[edit]

  1. Genseiryu Karate-do International Federation, Danmark, d. 25. september 2005.