Flemming Andreasen/da

From Genseipedia
Jump to: navigation, search
Languages English • dansk
  • Født: 30. november 1972.
  • Familie: Datter.
  • Grad: Ingen, trænede ikke.

Medlemskab[edit]

  • Enstemmigt valgt uden modkandidat som formand for Høng Karate Klub 11. januar 2010.
  • Afsat efter fremsat mistillidsvotum enstemmigt vedtaget 14. juni 2010.

Falske Diplomer[edit]

Valgt til Formand[edit]

Flemming Andreasen blev uden modkandidat enstemmigt valgt til posten som formand for Høng Karate Klub på generalforsamlingen 11. januar 2010, idet den daværende formand Peter Lee ikke ønskede genvalg. Udover at hans datter havde været medlem i lidt over 2 måneder siden 2. november 2009, havde klubben ingen kendskab til Flemming. Flemming viste sig som en idérig person med store armbevægelser uden respekt for hverken klubben eller medlemmerne. Flemming farede frem som et damplokomotiv på steroider. Da Flemming ikke kunne få sine idéer og forslag igennem, enten fordi de var for dyre eller ikke kunne lade sig gøre pga. regler og krav som Høng Karate Klub var underlagt som medlem af forskellige forbund, gik Flemming i stedet udenom klubbens 2 faste instruktører og begyndte at lægge planer med Martin Becker Nielsen, et af klubbens øvrige medlemmer.

Diplomer Uddeles[edit]

Der blev afholdt graduering i klubben 13. marts 2010, hvor Peter Lee var tilstede og gennemførte gradueringen. Uden Peter Lees vidende, blev der i dagene og ugerne efter gradueringen uddelt diplomer til de medlemmer der havde været til graduering, men disse diplomer var ikke godkendt af Peter Lee, Dansk Genseiryu Karate-do Forbund eller Genseiryu Karate-do International Federation. Flemming havde tidligere kontaktet Peter Lee med forslag om, at der skulle udfærdiges diplomer der kunne uddeles til klubbens medlemmer efter endt graduering. Peter Lee gjorde det klart for Flemming, at dette ikke kunne lade sig gøre fra den ene dag til den anden, da alle diplomer i så fald først skulle godkendes af DGKF og/eller af GKIF. Efter denne samtale blev der ikke snakket mere om diplomer, men aligevel uddelte Flemming og Martin diplomer til medlemmerne efter gradueringen 13. marts 2010. Peter Lee der er chefinstruktør og præsident for Genseiryu i Danmark, krævede diplomerne indsamlet og destrueret. Først og fremmest var diplomerne falske og fyldt med fejl. F.eks. havde Flemming i stedet for "Høng Karate Klub" skrevet "Hong Kong" med kinesiske skrifttegn. Derudover var diplomerne ikke godkendt og heller ikke underskrevet af Peter Lee der rent faktisk varetog gradueringen. Istedet var diplomerne underskrevet af Flemming og Martin, to personer der ikke havde gradueringslicens. Flemming havde endda aldrig trænet Genseiryu på noget tidspunkt i hele sit liv. Flemming og Martin nægtede begge at indsamle og destruere diplomerne, så Dansk Genseiryu Karate-do Forbund fremsatte et ultimatum til klubben. Enten indsamles og destrueres disse diplomer, eller også indstilles samarbejdet med henblik på eksklusion af Høng Karate Klub.

Samarbejdet med DGKF[edit]

Da Flemming som klubbens formand nægtede at efterkomme kravene fra DGKF, blev samarbejdet indstillet 17. maj 2010. Klubbens faste instruktør Brian Kim Larsen var uvidende om alle problemerne, idet han af hensyn til helbredet havde været fraværende i en periode. Brian blev informeret og begyndte at tage hånd om sagen. For at få løst problemerne blev der 10. juni 2010 afholdt en ekstraordinær generalforsamling i Høng Karate Klub, hvor der blev fremsat mistillidsvotum mod den siddende bestyrelse med Flemming som formand. Dette mistillidsvotum blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen blev afsat. Da den nye bestyrelse var på plads, blev samarbejdet med DGKF genoptaget.

Saboterede alt[edit]

Som klubbens formand havde Flemming alle klubbens papirer, bilag, regnskaber, penge osv. men intet af dette ønskede Flemming at udlevere til den nye bestyrelse efter 10. juni 2010. I mere end 3 måneder beholdt Flemming disse papirer og på trods af utallige telefonopkald med forslag om afhentning af papirerne, lykkedes det aldrig af få dem udleveret. Flemming valgte i stedet, uden at informere nogen om det, at aflevere samtlige papirer m.m. på Kalundborg Kommune. Her blev papirerne så afhentet af et af klubbens medlemmer i efteråret.

Alt var kaos[edit]

Ved gennemgang af papirer og regnskab, var det tydeligt, at Flemming ikke havde løftet en finger i sin tid som formand. Der manglede bilag, intet var dokumenteret, og der manglede penge. Kontingent var ikke blevet opkrævet, og i flere tilfælde var der blevet brugt penge på ting af privat karakter. Det tog flere måneder at få styr på det administrative igen.

Ekskluderet og Degraderet[edit]

Efter afsættelsen af Flemming Andreasen og den daværende bestyrelse, blev alle de medlemmer der fik udleveret et af de falske diplomer kontaktet. Alle fik tilbud om at returnere det falske diplom eller blive ekskluderet af klubben. De fleste valgte at returnere diplomet, men enkelte nægtede. De medlemmer der nægtede at returnere de flaske diplomer blev ekskluderet af Høng Karate Klub og efterfølgende degraderet.

Graduering[edit]

Dansk Genseiryu Karate-do Forbund (DGKF)[edit]

  • Ingen