Shahid Ayub

From Genseipedia
Jump to: navigation, search

Shahid Ayub blev valgt ind i bestyrelsen 1. september 2011. Derefter startede problemerne voldsomt med fritagelse af kontingent for bestyrelsens børn stik imod tidligere års beslutninger på generalforsamlingerne. Bestyrelsen besluttede ved egen kraft at antage flere undervisere (assistenter) og udnævnte dem på egen hånd efter 6 måneders "prøvetid" som de kaldte det til hjælpeinstruktører. Chefinstruktør Peter Lee blev holdt udenfor denne process, og var således ikke med i beslutningsprocessen.

På generalforsamlingen 13. marts 2012 blev Shahid igen valgt til bestyrelsen og efterfølgende konstitueret som formand. Han lagde flere restriktioner på Peter Lee straks efter generalforsamlingens afslutning. Bl.a. forbød han Peter Lee at kontakte de andre bestyrelsesmedlemmer direkte, og at alle former for korrespondance skulle gå gennem ham enten via mail eller personlig samtale i klubben. I hele den periode Shahid var medlem af bestyrelsen, blev klubbens vedtægter overtrådt i ekstremt grad i så mange tilfælde, at det er umuligt at remse dem alle op her. Han kostede i sin periode som bestyrelsesmedlem fra 1. september 2011 til 17. december 2012 klubben adskillige tusinde kroner og pålagde klubben uhensigtsmæssige og unødvendige omkostninger (f.eks. udbetaltes kr. 16.500,00 i "godtgørelse" til klubbens undervisere (assistenter), selvom disse ikke havde nogen som helst omkostninger der skulle "godtgøres"). Han udbetalte uberettiget kørselsgodtgørelse til sig selv. Han misbrugte sin plads i bestyrelsen, og misbrugte sin magt og den tillid klubbens medlemmer viser bestyrelsen ved at vælge dem ind.

Da der 9. oktober 2012 kun var 2 medlemmer tilbage i bestyrelsen, nægtede Shahid at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg til bestyrelsen, så denne kunne blive fuldtallig jf. klubbens vedtægter. Derfor iværksatte Peter Lee en målrettet proces imod at få bestyrelsen væltet ved mistillidsvotum og truede Shahid med, at hvis han ikke indkaldte til ekstraordinær generalforsamling, ville Peter Lee selv gøre det. De to resterende bestyrelsesmedlemmer Mia Andersen og Shahid Ayub meddelte i forbindelse med indkaldelsen, at de trådte tilbage, og mistillidsvotum blev derfor droppet.

Ved overdragelsen til den nye bestyrelse, blev det konstateret, at regnskabet i hele 2012 slet ikke var blevet lavet, der var ingen bilag for hele perioden. Efter fratrædelsen blev den ene kæmpe skandale efter den anden blotlagt. Shahids tid i bestyrelsen blev en meget dyr tid pengemæssigt, men kostede også mange medlemmer pga. det kaos klubben led under i perioden.