Shinen Gensei-ryu/da

From Genseipedia
Jump to navigation Jump to search

På 2 danske hjemmesider, der begge er klubber der udspringer fra Budokan på Strøget, har man fra og med d. 22. oktober 2005 kunnet læse følgende tekst:

CITAT START, STILART: I Gladsaxe/Stenløse Karate Klub træner vi stilarten Shinen Gensei-ryu. Stilarten har sine rødder i Gensei-ryu, som blev skabt/grundlagt af den nu afdøde mester Sensei Seiken Shukumine (1925-2001). Shinen Gensei-ryu er sammensat af Shinen-ryu og Gensei-ryu, som kom til Danmark i 1960erne, og den del af Gensei-ryu som i de efterfølgende år blev introduceret til Danmark. Vores træning er sammensat af kihon, kata og kumite. Vi lægger stor vægt på at træne den del af stilarten som tidligt blev indført i Danmark, og er en af de klubber som blandt andet træner de oprindelige grund kataer, Ten-i, Chi-i , Jen-i og Sansai no kata, som udgør kernen i stilarten. Et yderligere kendetegnet for stilarten er shi-ho waza(4 retninger), og happo waza(8 retninger) teknikkerne, som vi træner i alle grundformerne og avancerede kombinationer. Størstedelen af vores pensum oprinder fra rødderne som blev indført i 1960erne. Shinen tiltro/tillid/overbevisning, Gen univers/universal, Sei kontrol, Ryu stilart/system. CITAT SLUT.

"Blandet landhandel"[edit]

Det fremgår af ovenstående citat, at de to klubber træner et eller andet bygget op omkring Shinen-ryu, der blev grundlagt i Danmark i 1967. Allerede dengang var Shinen-ryu sammensat af mange forskellige stilarter som f.eks. Kyokushinkai, Shotokan, Goju-ryu, Wado-ryu, Taido og mange flere. Shinen-ryu har aldrig haft et ensartet pensum eller en central organisation, men derimod har hver enkel klub og dennes instruktør egenhændigt sammensat det han refererede til som et egnet pensum. Klubberne der udspringer fra Budokan, herunder også både Gladsaxe Karate Klub og Egedal Karate Klub, benytter et pensum der er sammensat af hver deres instruktører, og alle gradueringer udføres under forskellige kriterier. Shinen Gensei-ryu må derfor betegnes som en blandet landhandel, hvor den enkelte instruktør mener sig kvalificeret til noget de aldrig tidligere har bevist sig kvalificeret til.

Ikke del af Genseiryu[edit]

Ingen af de to klubber (Gladsaxe/Egedal) har nogensinde haft noget som helst med Genseiryu at gøre, og det giver derfor ikke nogen reel mening, at klubberne siden d. 22. oktober 2005 pludselig begyndte at kalde sig for Shinen Gensei-ryu.

Årsag[edit]

Begrundelsen for at lave sin egen stilart og organisation med et nyt navn sammensat af Shinen-ryu og Gensei-ryu kunne måske være den ganske simple, at man som chef for sin helt egen stilart, i dette tilfælde Shinen Genseiryu, altid egenhændigt kan bestemme, hvilken grad man nu skal have, man graduerer simpelthen bare sig selv.

Tilknyttede Klubber[edit]

Dansk Karate Forbund[edit]

Tilsyneladende har Dansk Karate Forbund anerkendt Shinen Gensei-ryu som en selvstændig stilart, idet de to klubber siden d. 24. oktober 2005 står anført under beskrivelsen som tilhørende denne organisation. Dansk Karate Forbund har ellers forud for denne dato fejlagtigt i mange år benyttet organisationen Genseiryu til at beskrive de to klubbers tilhørsforhold. Ingen af de to klubber hverken har eller har nogensinde haft nogen form for tilknytning til Genseiryu.

Shinen-ryu[edit]

Reelt er Shinen Gensei-ryu blot identisk med Shinen-ryu og således ikke en ny stilart. Der trænes fortsat det samme i Gladsaxe Karate Klub som da klubben startede i 1995.