Boris Zeichner/da

From Genseipedia
(Redirected from Boris Zeichner)
Jump to navigation Jump to search

Genseiryu i Danmark[edit]

Læs også Genseiryu i Danmark.

Lyver om instruktør "uddannelse"[edit]

På Boris Zeichner's egen hjemmeside, kan man tydeligt læse følgende: "Underviser i karate. I 1997 blev jeg uddannet Genseiryu Karate instruktør i International Genseiryu Karate Federation i Japan."[1]. Denne påstand er dog direkte løgn! Peter Lee var i Japan samtidig med både Boris Zeichner og hans instruktør Ahcene Bendjazia. Peter Lee overværede og deltog selv i den træning både Boris og Ahcene også deltog i. Endvidere overværede Peter Lee flere gradueringer, hvor Boris forgæves forsøgte at bestå gradueringen til 1.dan i Genseiryu. Først efter flere forsøg fordelt over nogle dage i den sidste træningsuge, lod Akira Miyauchi og Kunihiko Tosa modvilligt Boris bestå til 1.dan, men kun på betingelse af, at han igen hurtigst muligt ville returnere til Japan for at færdiggøre sin træning. Som Kunihiko Tosa udtrykte det efter gradueringen, så var Boris' niveau og forståelse alt for lavt, og ville kræve meget mere træning, end deres daværende korte træningsophold tillod. Boris lovede at vende tilbage og færdiggøre sin træning, men han holdt aldrig sit løfte. Boris deltog i de tre uger han var i Japan ikke i nogen former for uddannelse til hverken instruktør eller andet. Når Boris på denne utvetydige måde hævder, at han er blevet uddannet instruktør under sit 2-3 ugers træningsophold i Japan i 1997, er der kun en konklusion, og det er at Boris bevidst lyver om hele forløbet samt hensigten med deres træningsophold i Japan i 1997.

Må kun graduere til og med 1.kyu, ikke sorte bælter[edit]

Der er ingen i hverken Ahcenes eller Boris' klubber, der kan graduere Boris til 2.dan, idet Ahcene Bendjazia under sit ophold i Japan i 1997 blev direkte instrueret i, at han ikke måtte graduere nogen til grader højere end 1.kyu[2] (brunt bælte). Skulle der gradueres højere, dvs. sorte bælter, så var det en betingelse, at Peter Lee også var tilstede under den pågældende graduering. Peter Lee er aldrig blevet inviteret til afholdelse af en graduering i Ahcenes eller Boris' klubber. Grader man ganske gavmildt giver til sig selv kan naturligvis ikke anderkendes, herunder selvfølgelig heller ikke de grader som Ahcene Bendjazia giver til Boris og sine andre medlemmer over 1.kyu. I nedenstående citat, direkte citeret fra Boris' og Ahcene Bendjazias klubs hjemmesider under bl.a. Nørrebro og Østerbro, kan man tydeligt se, at løgnen får endnu et boost. Boris er pludseligt blevet gradueret 2.dan, og det på trods af, at han aldrig overholdt sit løfte om at færdiggøre sin træning i Japan til den 1.dan han havde så svært ved at bestå.

Gradueret af Ahcene Bendjazia[edit]

Citat fra klubbens hjemmeside: "Det er med glæde vi kan erklære sensei Boris Zeichner for nidan: Han har efter lang tids træning og graduering nu erhvervet sig graden 2. dan. Boris har gennem de seneste 8. år fungeret som hjælpetræner i Copenhagen Genseiryu Karate-do på Jagtvejskolen under Shihan Ahcene Bendjazia. I Januar 1997 tog han sammen med Shihan Ahcene Bendjazia til Japan, hvor han efter 3. ugers intensiv træning, med blandt andre en japansk stormester blev gradueret shodan (1. dan). Siden har , sammen med Tom Bjørnestad og Alfredo Nocosia, fungeret som Shihan Ahcene Bendjazias højre hånd og undervist elever på Nørrebro, Østerbro og i Virum. Boris har i mange år været en fortaler for, og et eksempel på, at karate ikke kun er selvforsvar og sport, men også filosofi – Han har vist hvordan karate kan ændre livet for dem der praktiserer, idet engageret træning giver godt helbred, selvtillid og både fysisk og mental selvdiciplin. Levet karate er filosofien om ro og tillid og således det modsatte af agression og inhumanitet. Boris lever idéen om, at en god karateudøver udvikler sine katas mod perfektion, og således samtidig udvikler sin karakter. Undervisningen i Copenhagen Genseiryu Karate-do bygger på tålmodighed og lydhørhed overfor vejledning og viljen til at forbedre sig fysisk og psykisk – dette er vejen til at befri egoet fra fysiske begrænsninger. Vh DonJ."[3]

Ugyldige grader[edit]

Siden ovenstående citater blev tilgængelige på Ahcene Bendjazia's hjemmeside(r), er der dukket endnu flere vanvittige "nyheder" op, hvor både Boris og flere andre af klubbens medlemmer er blevet gradueret endnu højere af Ahcene Bendjazia. Det ses på billederne ligeledes tydeligt, at både Ahcene Bendjazia, Boris Zeichner og Alfredo Nocosia alle graduerer medlemmerne, selvom ingen af dem har hverken uddannelse eller gradueringslicens til at graduere højere end 1.kyu. Samtlige af de grader som Boris Zeichner har fået over 1.dan, samt alle andre af Ahcene Bendjazias medlemmer der har fået grader over 1.kyu er direkte opspind. Det samme gælder selvfølgelig for samtlige af de grader Ahcene Bendjazia har givet sig selv, siden han i 1997 var i Japan. Alle disse uautoriserede gradueringer og selvhævdelse og forherligelse af egne såkaldte evner og uddannelse, understreger blot hvor langt ude deres løgn efterhånden er nået. Det må således være tydeligt for enhver, at både Ahcene Bendjazia og Boris Zeichner bevidst lyver for at bedrage alle omkring sig til at tro, at der her er tale om veluddannede instruktører i Genseiryu, selvom det hele desværre blot er en stor løgn.

Referencer[edit]

  1. Citat: "Underviser i karate. I 1997 blev jeg uddannet Genseiryu Karate instruktør i International Genseiryu Karate Federation i Japan."
  2. På et sidste møde i Kunihiko Tosas hjem, blev Ahcene Bendjazia inden hjemrejsen i februar 1997 instrueret personligt via tolk af Kunihiko Tosa i, at Ahcene under ingen omstændigheder måtte graduere højere end 1.kyu, medmindre Peter Lee også sad med i gradueringspanelet. Ahcene Bendjazia indvilgede utvetydigt i dette krav, selvom han tydeligvis aldrig har overholdt sit løfte.
  3. Citat: "Det er med glæde vi kan erklære sensei Boris Zeichner for nidan: Han har efter lang tids træning og graduering nu erhvervet sig graden 2. dan."