Genseiryu in Denmark/da

From Genseipedia
(Redirected from Genseiryu i Danmark)
Jump to navigation Jump to search
Afskedsmiddag hos Kunihiko Tosa for Ahcene og Boris d. 18. februar 1997

Denne korte historie om Genseiryu i Danmark startede d. 17. januar 1997, hvor Ahcene Bendjazia med sin elev Boris Zeichner rejste til Japan for at modtage 3 ugers privatundervisning af Kunihiko Tosa. Den 1. februar 1997 rejste Peter Lee også til Japan men med henblik på 6 måneders træningsophold og privatundervisning.

I perioden fra d. 3. - 18. februar 1997 blev der i Kunihiko Tosas private bolig afholdt en del møder med det formål at lægge fundamentet for etableringen af den første officielle Genseiryu organisation i Danmark. Det blev blandt deltagerne (Kunihiko Tosa, Peter Lee, Ahcene Bendjazia og Boris Zeichner samt en tolk) aftalt, at såfremt en etablering af organisationen lykkedes, skulle Ahcene Bendjazia fungere som præsident, og Peter Lee skulle være chefinstruktør med ansvar for det tekniske herunder træning, graduering og uddannelse.

På møderne blev det ligeledes diskuteret, hvilke klubber og personer man i lyset af problemerne i perioden fra 6. - 12. maj 1996 under afholdelsen af det første og hidtil eneste "European Genseiryu Karate-do Championship" ikke ønskede samarbejde med, idet man ganske enkelt ikke ønskede en gentagelse af problemerne.

Det sidste møde blev afholdt ganske uformelt i forbindelse med afholdelsen af en afskedsmiddag (se billedet) for Ahcene og Boris 18. februar 1997. Dagen efter rejste de begge hjem til Danmark. Peter Lee rejste efter 6 mdrs. træning hjem til Danmark 1. august 1997.

I august 1997 var der ved Peter Lee's hjemkomst ikke foretaget yderligere i etableringen af en dansk Genseiryu organisation. Først da Peter Lee for anden gang i en periode på 1½ måned to år senere i juli/august 1999 igen rejste til Japan for at modtage privatundervisning hos Kunihiko Tosa, så der ud til at ske noget.

Da Peter Lee 8. august 1999 igen vendte hjem til Danmark, kontaktede han telefonisk Ahcene Bendjazia med henblik på samtaler om organisationens mulige etablering i Danmark. Der blev herefter afholdt i alt 3 møder.

Det første møde blev på initiativ fra Peter Lee afholdt i København i august 1999. På mødet deltog Ahcene Bendjazia og Peter Lee. Det blev på mødet kun generelt diskuteret, hvorledes etablering af samarbejde og forbund skulle gribes an, og der blev således ikke indgået specifikke aftaler for fremtiden. Ahcene undgik konkrete aftaler og slog alting hen til senere beslutning.

Det andet møde blev ligeledes på initiativ fra Peter Lee afholdt 12. januar 2000. Denne gang deltog Ahcene Bendjazia, Boris Zeichner og Peter Lee samt Hanna Njálsdóttir. Mødets hovedemne var afholdelsen af et seminar med Kunihiko Tosa i Danmark. Ahcene Bendjazia og Boris Zeichner var dog imod forslaget, og det blev derfor ikke til noget. Også dette møde sluttede uden at komme etableringen af en dansk organisation nærmere.

På det tredje møde som blev afholdt 3. maj 2000 deltog Ahcene Bendjazia, Henrik Schmidt (Ahcenes elev) og Peter Lee samt Hanna Njálsdóttir (Peter Lees elev). Mødets hovedemne var denne gang hjemmesider. Da man ikke kunne nå til nogen form for enighed omkring hjemmesider, såvel som andre emner der blev diskuteret, endte mødet i dårlig stemning. Alt håb om samarbejde for etablering af en dansk organisation blev på dette møde endeligt aflivet, og der blev efterfølgende ikke afholdt flere møder.

Det lykkedes således aldrig at etablere et produktivt samarbejde, og da etablering af et forbund eller en organisation forudsætter en vis enighed og et minimum af samarbejde, blev forbundet således desværre aldrig til noget, selvom dette var både diskuteret og aftalt på de møder der blev afholdt i Japan under træningsopholdet i januar/februar 1997. Ahcene brød således samtlige indgåede aftaler med Kunihiko Tosa og valgte i stedet at køre sit helt eget løb i Danmark. Herefter fulgte en lang årrække med løgn, bedrag og selvgradueringer m.m., hvorefter Kunihiko Tosa og Genseiryu Karate-do International Federation i december 2001 fik nok. Ahcene Bendjazia blev informeret i personligt fax/brev fra Kunihiko Tosa, at han og hans klub underforstået medlemmerne af denne, ikke var ønsket i Japan og således var permanent ekskluderet såvel som degraderet fra Genseiryu Karate-do International Federation.

Først i forbindelse med Peter Lees tredje træningsophold i Japan lykkedes det d. 19. januar 2002 at etablere en officiel Genseiryu organisation i Danmark.

Noter[edit]

  • Oprindeligt udgivet på www.genseiryu.dk 9. marts 2009, senere flyttet til Genseipedia.