Dansk Genseiryu Karate-do Forbund

From Genseipedia
Jump to: navigation, search
Dansk Genseiryu Karate-do Forbund

Dansk Genseiryu Karate-do Forbund (デンマーク玄制流空手道連盟, Denmarku Genseiryu Karate-do Renmei) blev stiftet d. 19. januar 2002 af Peter Lee, som en underafdeling af Genseiryu Karate-do International Federation og kaldes derfor også ofte for Genseiryu Karate-do International Federation, Danmark eller bare GKIF-Danmark.

Træning[edit]

Dojo-kun[edit]

Dojo-kun er fem overordnede målsætninger der som en del af helheden ligges særligt vægt på i både træningen såvel som i dagligdagen. Dojo-kun skal minde udøveren om, at Genseiryu ikke kun er en stræben efter perfekte teknikker men også en stræben efter dybere forståelse for udvikling af individet med både moralske og etiske værdier.

 • Hitotsu - Ooinaru Yuuki o Yashinau Koto // En - Udvis Stort Mod
 • Hitotsu - Reigi o Taisetsu ni Suru Koto // En - Optræd Høfligt og Med Værdighed
 • Hitotsu - Haji o Shiru Koto // En - Vær Beskeden og Opmærksom
 • Hitotsu - Doryoku no Seishin o Yashinau Koto // En - Opbyg et Stræbsomt og Ihærdigt Sind
 • Hitotsu - Seijitsu o Mune to Suru Koto // En - Gør det til et Princip altid at være Omhyggelig

Karate er for Alle[edit]

Uanset om du ønsker at træne karate som selvforsvar, deltage i stævner eller blot træne for motionens skyld, så kan du få opfyldt dine ønsker hos os. Vi har plads til alle, idet træningen tilpasses den enkeltes forudsætninger gennem opdelt træning. Der afholdes hvert år adskillige arrangementer såsom lejre, stævner og kurser m.m.

Gratis Prøvetræning[edit]

Nye medlemmer kan starte hele året, men bedst er det i august/september/oktober og i januar/februar. Nye medlemmer har mulighed for gratis prøvetræning uden at skulle binde sig til et medlemskab. Er du interesseret i at prøve kræfter med Karate, er du velkommen til at møde op i klubben, men af hensyn til planlægning af træningen bør du møde op i god tid og meddele din ankomst til instruktøren senest 5 min. før træningen starter.

Påklædning[edit]

Når man træner karate, er man iført en traditionel hvid dragt. Dragten består af bukser og jakke med tilhørende bælte, der kan variere i farve, alt efter hvor mange gradueringer man har bestået. Dragten kan i en god og solid kvalitet erhverves billigt i klubben. I de første måneder kan man dog udmærket træne iført almindeligt sportstøj, som f.eks. en t-shirt og et par løstsiddende bukser. Der skal ikke tænkes på sko, da vi træner i bare fødder.

Alderskrav[edit]

Alle kan træne karate uanset alder. Dog bør børn være fyldt 8 år, men der sker undtagelser helt ned til 4-5 års alderen. Såfremt man er fyldt 8 år, vil man uden videre kunne melde sig ind, men er man ikke fyldt 8 år (eller fylder man ikke 8 år i opstartsåret), så skal man forud for evt. prøvetimer rette henvendelse til klubben. Årsagen til alderskravene er, at meget små børn ofte kan være meget tidskrævende, hvilket tager tiden og opmærksomheden unødigt fra de andre børn på holdene. Er barnet endnu ikke fyldt 8 år, vil det være op til chefinstruktøren at afgøre, hvorvidt pågældende barn kan melde sig ind i klubben eller ej. Er barnet fyldt 8 år (eller fylder barnet 8 år i det år der søges om medlemskab), er afgørelsen udelukkende forældrenes/barnets egen. Alle børn mellem 4-7 år er velkommen til at prøve træningen ganske gratis på lige fod med de andre børn. Da de pågældende klubber kan have egne regler omkring alderskrav, anbefales det, at klubben kontaktes forud for evt. prøvetimer.

Klubskifte[edit]

Har du trænet i en anden klub og er flyttet, eller har du måske et ønske om nye udfordringer, så kan du ligesom nye medlemmer få gratis prøvetræning. Du vil dog i modsætning til helt nye medlemmer også få mulighed for at træne sammen med de højere graduerede, alt efter hvilken grad du måske har med fra din gamle klub.

Klubsamarbejde[edit]

Hvis man er meldt ind i én af vore klubber, kan man frit og ganske gratis træne med også i de andre klubber. Samarbejdet gælder alle Genseiryu klubber i Danmark.

Genseiryu Danmark[edit]

Genseiryu Danmark (GKIF-Danmark) blev d. 19. januar 2002 stiftet af Peter Lee som en direkte underafdeling af "Genseiryu Karate-do International Federation". Genseiryu Danmark afholder hvert år flere arrangementer såsom lejre, stævner, kurser m.m., hvor både danske og udenlandske klubber og udøvere kan deltage.

Hovedkvarter[edit]

Peter Lee blev under sit første seks måneders træningsophold i Japan d. 18. februar 1997 udnævnt som chefinstruktør for Danmark. Den 19. januar 2002 blev Peter Lee endvidere udnævnt som chefinstruktør og officiel repræsentant (支部長, ShibuCho) for Genseiryu i Danmark såvel som Europa med hovedkvarteret placeret i Danmark. Høng Karate Klub er Honbu Dojo (hovedklub) i Danmark.

Gradueringer[edit]

Den nationale chefinstruktør udnævnes af hovedorganisationen "Genseiryu Karate-do International Federation (GKIF)", i praksis Shihan-Kai under GKIF-Japan. Chefinstruktøren er direkte ansvarlig for at de enkelte klubber lever op til de tekniske krav og har det niveau der kræves for at blive gradueret i Genseiryu. Det er derfor altid chefinstruktøren der udsteder gradueringsbeviser (herunder diplomer), som en anerkendelse af den grad, den pågældende har opnået. Ingen andre, heller ikke klubbernes instruktører, klubbernes bestyrelser eller lignende kan udstede sådanne beviser, medmindre den pågældende har opnået en decideret gradueringslicens.

Alle der består en dan-grad (sort bælte) ved en graduering afholdt under Genseiryu Danmark, får sin grad registreret i GKIF og modtager som bevis på sin grad et diplom fra Genseiryus officielle hovedorganisation i Japan.

Gradueringer afholdt i Genseiryus navn i klubber der ikke er medlem af Genseiryu, eller gradueringer afholdt uden tilstedeværelse af den nationale chefinstruktør eller dem af ham anerkendte stedfortrædere anerkendes ikke! Sådanne gradueringer har ingen berettigelse i hverken Danmark, Japan eller nogen andre steder. Før du melder dig ind i en klub, og før du betaler for en graduering, bør du derfor kontrollere, at instruktøren og klubben er medlem af Genseiryu Danmark.

Medlemskab[edit]

Alle klubber i Danmark (samt Island, Grønland og Færøerne) der ønsker at være en aktiv del af en officiel organisation med solide rødder i Japan, kan søge optagelse. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om klubbens navn, adresse, telefon, instruktørernes navne og grader, antal medlemmer, træningssted og træningstider samt årsag til ansøgningen.

Graduering[edit]

 • Dette afsnit blev oprindeligt udgivet på www.genseiryu.dk.
 • Oprettet 9. marts 2000. Flyttet til Genseipedia 30. august 2020.

Hvert år afholdes der graduering flere gange henover sæsonen som regel i marts, juni og december, men der kan også forekomme gradueringer på f.eks. træningslejre eller hvis man selv rejser til Japan for at blive gradueret i Honbu Dojo (hovedkvarteret) i Tokyo. Alt efter den pågældendes indsats, engagement, evner og tilegnede færdigheder, kan man i henhold til det opnåede resultat ved selve gradueringen måske avancere i graderne. I starten vil man ofte kunne nøjes med kun 2-3 måneders seriøs og målrettet træning mellem hver graduering, men desto højere op i graderne man kommer, desto sværere bliver det selvfølgelig. Mange bruger f.eks. 6-9 måneder mellem 3., 2. og 1.kyu, men fra 1.kyu til 1.dan træner de fleste mindst 12 måneder. Det er meget individuelt, hvor lang tid der bruges på de forskellige gradueringer, og det er således ikke en god målestok at sammenligne sig med de andre man træner sammen med. Indsats, tid, evne, talent, vilje, mål, ønsker m.m. er altafgørende for resultatet. Træner man f.eks. ikke i en periode pga. manglende tid, eller træner man kun "engang imellem", så vil det selvfølgelig tage længere tid. Børn bruger i sagens natur ofte længere tid på at lære teknikkerne og dermed således også på at bestå gradueringerne set i forhold til de voksne. Dog forudsætter det naturligvis, at man til enhver tid træner hos og bliver undervist af en kvalificeret instruktør. Den tid man bruger på træningen i klubben er således langt vigtigere end den tid man evt. bruger på træning hjemme i stuen. Det er med andre ord ikke kun tiden der er afgørende for resultatet. Det er tværtimod vigtigere, hvordan der trænes.

Du kan læse mere her om Genseiryu (pensum) og Genseiryu (tidskrav).

Graduerede (Sortbælter)[edit]

 • Dette afsnit blev oprindeligt udgivet på www.genseiryu.dk.
 • Oprettet 9. marts 2000. Flyttet til Genseipedia 30. august 2020.

Anerkendte sortbælter i Danmark[edit]

Dette er en komplet liste over samtlige personer i Danmark, der har bestået en officiel dan-graduering. Hvis en person ikke står på denne liste, har pågældende ikke en officielt anerkendt dan-grad i Genseiryu.

Du kan søge i Genseipedia efter andre personer, for at se, hvilken kyu-grad den pågældende måske har opnået.

Grad Navn Årstal
7.dan Peter Lee 2015
3.dan Brian Kim Larsen 2016
2.dan Patrick Fosgrau 2014
1.dan Christian Prip 2016
1.dan Casper Nicolaj Keller 2012
1.dan Line Juul Nygren Nielsen 2009
1.dan Steven Voss Larsen 2005
1.dan Thomas Kristian Hansen 2005
1.dan Dea-Maria Sjørring 2004
1.dan(k) Peder Brian Hviid Samuelsen 2015

Degraderede tidligere medlemmer i Danmark[edit]

Dette er en liste over tidligere medlemmer der af den ene eller anden årsag er blevet frataget sin grad i Genseiryu. Personer på denne liste er ikke længere anerkendt i Genseiryu. Deres grader og registreringen i både Danmark og i Japan er blevet slettet. Som følge af uacceptabel opførsel og misbrug af den tillid de tidligere er blevet vist, kan hverken de selv eller deres tidligere grader længere anerkendes.

Grad Navn Årstal
ikke anerkendt Allan Kristiansen 2002 (2015)
ikke anerkendt Martin Becker Nielsen 2009 (2010)
ikke anerkendt Erling Nielsen 2004 (2009)

Priser[edit]

 • Dette afsnit blev oprindeligt udgivet på www.genseiryu.dk.
 • Oprettet 12. februar 2012. Flyttet til Genseipedia 30. august 2020.

Generelt[edit]

Se mere specifik information om kontingent, indmeldelse m.m. på klubbernes egne hjemmesider.

Klublicens (pr. år) Klublicens betales i januar for det pågældende år. kr. 900,00
Medlemslicens, personlig (pr. år) Alle medlemmer i en Genseiryu klub i Danmark skal have en medlemslicens, der fornyes hvert år i januar. kr. 200,00 (opkræves af klubberne)
Medlemslicens, erstatlingslicens (personlig) Erstatning for f.eks. bortkommet eller ødelagt personlig licens. kr. 200,00 (opkræves af klubberne)
"Genseiryu Karate-do Danmark", brystmærke inkl. velcro. Bæres på venstre side af brystet. Skal bæres ved alle gradueringer og andre arrangementer. kr. 100,00 (købes i klubberne)
Ekstra velcro til brystmærket. Hvis man f.eks. har flere dragter, kan man med ekstra velcro nemt flytte mærket fra dragt til dragt. kr. 25,00 (købes i klubberne)

Graduering[edit]

Blåt bælte 10.kyu, 9.kyu kr. 250,00
Violet bælte 8.kyu, 7.kyu kr. 250,00
Grønt bælte 6.kyu, 5.kyu, 4.kyu kr. 300,00
Brunt bælte 3.kyu, 2.kyu, 1.kyu kr. 350,00
Sort bælte dan-grader kr. oplyses på forespørgsel

Bemærkninger[edit]

 • Gradueringsgebyret refunderes ikke ved fravær, sygdom, udmeldelse eller anden manglende deltagelse.
 • Ved opnåelse af "betinget bestået (s)" vil næste graduering til samme grad være gratis.
 • Ved opnåelse af "delvist bestået (k)" vil næste graduering til samme grad koste kr. 100,00 (uanset graden).
 • Alle beståede grader er internationalt anerkendt med registrering i Genseiryu Karate-do International Federation.
 • Ved bestået dan-grad (sort bælte) medfølger gratis diplom udstedt af Genseiryu Karate-do International Federation.
 • Bælter er ikke inkl. i gradueringsgebyret men kan købes separat i klubberne efter endt graduering.
 • Ved alle gradueringer og andre arrangementer skal brystmærket bæres på dragtens venstre side.
 • Tilmelding til graduering sker automatisk, når betalingen er modtaget (tilmelding skal ske i klubben).
 • Gyldig medlemslicens er påkrævet ved alle gradueringer og andre arrangementer.
Det er ikke muligt for medlemmer at betale direkte til Genseiryu Karate-do Danmark. Alle betalinger, herunder tilmelding til træningslejre, seminarer, gradueringer m.m. skal altid ske direkte til din klub, der så vil sørge for hele klubbens samlede tilmelding og betaling.

Læs også[edit]

Eksterne Henvisninger[edit]

Noter[edit]

 • Afsnittet "Træning" blev oprindeligt udgivet på www.genseiryu.dk 9. marts 2000. Flyttet til Genseipedia 30. august 2020.