Høng Karate Klub

From Genseipedia
Jump to: navigation, search

Introduktion[edit]

Høng Karate Klub blev d. 24. oktober 1988 grundlagt af Peter Lee, der fik træningslokaler på Høng Skole (dengang Høng Kommune Skole). Peter Lee varetog fra 1988 til 2014 posten som klubbens chefinstruktør, og som sådan havde Peter Lee ansvaret for træningen og undervisningen samt uddannelse og graduering af klubbens medlemmer. Peter Lee var formand for klubben i perioden 1988-2010. Under sit første træningsophold på 6 måneder i Japan blev Peter Lee d. 18. februar 1997 officielt udnævnt til chefinstruktør for hele Danmark, og d. 19. januar 2002 blev han udnævnt til chefinstruktør og officiel repræsentant for Genseiryu Karate i Europa med hovedkvarteret placeret i Danmark. Peter Lee har som den første i Europa nogensinde bestået den sjældne graduering til sort bælte, 7.dan, og han er stadig den eneste europæer der nogensinde har opnået denne grad i Genseiryu Karate. Peter Lee er den højest graduerede i Genseiryu Karate i Europa. I juni 2014 flyttede Peter Lee til Japan, men trods afstanden er kontakten til klubben og klubbens nuværende chefinstruktør Brian Kim Larsen stadig intakt.

Honbu Dojo[edit]

Høng Karate Klub er Honbu Dojo for Genseiryu i Danmark under Dansk Genseiryu Karate-do Forbund såvel som under Genseiryu Karate-do International Federation.

Formænd[edit]

 • Brian Kim Larsen. Valgt på ekstraordinær generalforsamling 14. juni 2010.
 • Flemming Andreasen. Valgt uden modkandidat på generalforsamlingen 11. januar 2010. Hele bestyrelsen blev afsat efter enstemmigt vedtaget mistillidsvotum på generalforsamlingen 14. juni 2010.
 • Peter Lee. Valgt ved den stiftende generalforsamling 24. oktober 1988. Ønskede ikke genvalg på generalforsamlingen 11. januar 2010.

Chefinstruktører[edit]

 • Brian Kim Larsen. Overtog posten efter Peter Lee d. 1. juni 2014.
 • Peter Lee. Tiltrådt ved klubbens åbning 24. oktober 1988. Fratrådt d. 1. juni 2014 pga. flytning til Tokyo, Japan.

Medlemmer[edit]

Forbundsmedlemskab[edit]

 • Dansk Karate Forbund (D.Kar.F.). Optaget som fuldgyldigt medlem som vedtaget på generalforsamlingen 1. maj 2010.
 • Dansk Karate Forbund (D.Kar.F.). Optaget som associeret medlem som meddelt i mail/brev 23. marts 2010.
 • Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Optaget som medlem meddelt i skrivelse af 15. november 2002.
 • Dansk Genseiryu Karate-do Forbund (Genseiryu.dk). Optaget som medlem 19. januar 2002.
 • Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI). Optaget som medlem meddelt i skrivelse af 20. oktober 1994.

Falske diplomer og uofficielle gradueringer[edit]

 • 17. maj 2010. Høng Karate Klub modtog officiel meddelelse fra Dansk Genseiryu Karate-do Forbund, hvori det fremgik, at alle former for samarbejde med Høng Karate Klub var indstillet øjeblikkeligt. Årsagen hertil var, at den daværende formand Flemming Andreasen og Martin Becker Nielsen der fungerede som assisterende instruktør i klubben, havde afholdt uofficielle gradueringer for klubbens medlemmer og derefter underskrevet og udstedt diplomer til de pågældende medlemmer. Disse diplomer blev lavet af Flemming Andreasen uden tilladelse fra Dansk Genseiryu Karate-do Forbund. Martin Becker Nielsen afholdt gradueringerne selvom han ikke har gradueringslicens. DGKF krævede samtlige diplomer returneret til klubben og udleveret til Peter Lee for destruktion, og krævede samtidig samtlige grader tildelt af Martin Becker Nielsen annuleret og gradueringsgebyret tilbagebetalt til de intet anende medlemmer. Dette nægtede klubben.
 • 14. juni 2010. Der blev i Høng Karate Klub afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev vedtaget enstemmigt mistillidsvotum mod den sidende bestyrelse med Flemming Andreasen som formand. Der blev ligeledes vedtaget enstemmigt mistillidsvotum mod Marin Becker Nielsen. Resultatet af generalforsamlingen blev således, at den sidende bestyrelse gik af og Martin Becker Nielsen blev ekskluderet. Klubbens instruktør Brian Kim Larsen var i hele forløbet blevet holdt udenfor Flemming Andreasens og Martin Becker Nielsens forehavende, og vidste således intet til de falske diplomer og uofficielle gradueringer. Der var af klubben blevet indsamlet enkelte diplomer, men der var også medlemmer der nægtede at returnere diplomerne. Alle disse medlemmer blev således ekskluderet efterfølgende. Det er klart, at man ikke kan have en formand (Flemming Andreasen) som aldrig nogensinde i hele sit liv har trænet nogen former for kampkunst til at afholde gradueringer og lave/udstede diplomer, ligesom man heller ikke kan have et medlem med 1.dan til at graduere klubbens medlemmer. For at kunne graduere skal man først gennemgå en uddannelse og derefter bestå en prøve. Desuden udviste både Flemming Andreasen og Martin Becker Nielsen en gennemført manglende respekt overfor både Genseiryu som stilart, chefinstruktør i Danmark Peter Lee og andre der har trænet og undervist samt hjulpet klubben frem igennem mange år, ligesom man afkrævede medlemmerne penge for en graduering der aldrig kunne være andet end svindel. Klubben fik heldigvis ryddet ud i de brådne kar, og samarbejdet med Dansk Genseiryu Karate-do Forbund blev genoptaget.

Eksterne Links[edit]

Eksterne Henvisninger[edit]